Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi AW design, o poslovanju družbe in njenih izdelkih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki velja za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani http://www.hapinesto.com/ uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

 

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja podjetja 

 

Osebna izkaznica

Podjetje: AW design, d.o.o.

Matična številka: 1628925000

Davčna številka: SI 79503535

Vložna številka: 1/34854/00, Sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani

Sedež: Ljubjana

Poslovni naslov: Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: + 386 1 5427 090 

E-pošta: info@aw-design.si

 

Pravne informacije


Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta http://www.hapinesto.com/. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnem mestu http://www.hapinesto.com/ so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami in/ali s pravicami industrijske lastnine, katerih imetnica je družba AW design d.o.o. in/ali z njo povezane družbe. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu http://www.hapinesto.com/ izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani http://www.hapinesto.com/, predvsem za komercialne namene.

 
Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani http://www.hapinesto.com/, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorski in sorodnih pravicah in/ali pravicah industrijske lastnine. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja AW design d.o.o..

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine s te spletne strani mora biti uporabljen znak AW design d.o.o. oziroma Hapinesto, v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. Spletno mesto http://www.hapinesto.com/ vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer družba AW design d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe AW design d.o.o. v celoti izključena.

To pravno obvestilo lahko družba AW design d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletne strani http://www.hapinesto.com/. Uporaba spletne strani http://www. hapinesto.com/ v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran http://www. hapinesto.com/ v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja.

 
Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani http://www.hapinesto.com/ so informativne narave. Družba AW design d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani http://www.hapinesto.com/, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost ter v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran http://www.hapinesto.com/ in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba AW design d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba AW design d.o.o. ni odgovorna za škodo (vključno za tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani http://www.hapinesto.com/ ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako ni družba AW design d.o.o. odgovorna za kakršnokoli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani http://www.hapinesto.com/. Družba AW design d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani http://www.hapinesto.com/ kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.